Historikk og bilder

WORLD COMMUNITY for CHRISTIAN MEDITATION

WCCM Norge


Monte Oliveto 2017Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus