WORLD COMMUNITY for

CHRISTIAN MEDITATION

WCCM Norge

Meditatio


Meditatio er en gren av WCCM som undersøker og bringer meditasjon til anvendelse i  ulike deler av vårt moderne samfunn: mental helse og medisin, utdannelse, forskning, teknolog o.a.


se deres webside: MEDITATIO    http://www.meditatio.co.uk/