WORLD COMMUNITY for

CHRISTIAN MEDITATION

WCCM Norge

WCCM International - The World Community for Christian Meditation


The World Community for Christian Meditation er et fellesskap av mediterende mennesker som vil praktisere og fremme kristen meditasjon i tradisjonen fra John Main. Tradisjonen går tilbake til tidlig kristenhet, og John Main kaller formen «et kloster uten murer», basert på daglig meditasjon enkeltvis og i grupper.


WCCM ble stiftet i 1991, og er i dag ledet av p Laurence Freeman OSB. WCCM har aktive avdelinger i mer enn 120 land, og støttes av et International Office i Meditatio House in London, der en liten kommunitet bor og der gjester ønskes velkommen. Bonnevaux er blitt WCCMs nye senter for kontemplasjon og meditasjon.


Målet er å formidle og fremme læren om meditasjon, spesielt gjennom meditasjonsgruppene som møtes i hjem, menigheter, skoler, fengsler og fellesskap i hele verden.


WCCM er åpen og økumenisk, og støtter kristent kontemplativt samarbeid med alle trosretninger.

De arrangerer retretter, driver Bonnevaux i Frankrike, en School of meditation, har en webside, gir ut et Meditatio Newsletter, og publiserer bøker, CDer og andre multimediale ressurser. 


For videre informasjon på engelsk, besøk gjerne: WCCM.ORG

Alle audio-visuelle medier er samlet HER

John Main

John Main OSB (1926 –1982) var en engelsk benediktinermunk og tidligere diplomat som fant tilbake til en form for meditasjon med rot i tidlig kristendom. Meditasjonen bruker et bønneord eller mantra.


I 1975 startet John Main kristne meditasjonsgrupper som møttes i Ealing Abbey, klosteret hans i London. Senere fortsatte han arbeidet i Montreal i Canada. Der startet de en kommunitet for munker og legfolk etter invitasjon fra erkebiskopen i Montreal. Dette var starten på det det økumeniske kristne meditasjonsnettverket som har utviklet seg til the World Community for Christian Meditation (WCCM).Laurence Freeman

Laurence Freeman (f. 1951) er prest og benediktinermunk som leder det økumeniske meditasjonsnettverket the World Community for Christian Meditation.


Freeman sluttet seg til John Main og hans kommunitet i Ealing Abbey i London i 1975, og fulgte senere med til Montreal i Canada. Med John Main som sin åndelige veileder avga Freeman sine klosterløfter i 1979, og ble ordinert som prest i 1980. Etter John Mains død i 1982 har han videreført arbeidet med å spre kunnskapen om kristen meditasjon i den tradisjonen John Main lærte. I dag reiser han over hele verden og underviser i meditasjon og holder retretter.


John Main with his pupil Laurence Freeman