Hjem

WORLD COMMUNITY for CHRISTIAN MEDITATION

WCCM Norge

Kristen meditasjon

 

Kristen meditasjon slik det praktiseres i WCCM har rot i tidlig kristenhet, ørkenfedrene og Johannes Kassian (ca. 360-435). John Main OSB (1926-82) har senere formulert et «kloster uten murer» for alle, der man gjennom daglig meditasjon kan bringe sinnet til stillhet og åpne for et dypere fellesskap med Gud.

 

Dette styrkes av å meditere i en gruppe ukentlig eller av og til.

Den norske grenen av WCCM har ukentlige meditasjonsgrupper med plass til flere, og kan også hjelpe til med å danne nye grupper.

Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus