Hva er meditasjon

NB! Sidene er for tiden under omarbeiding

WORLD COMMUNITY for CHRISTIAN MEDITATION

WCCM Norge

Hva er  kristen meditasjon

 

Kristen meditasjon slik det praktiseres i WCCM har rot i tidlig kristenhet.

 

Meditasjonen er en øvelse i konsentrasjon som hjelper tankene til å finne ro, åpne ditt indre rom og nå stadig dypere i din indre stillhet.

 

I kristen tradisjon er meditasjon en form for kontemplativ bønn. John Main sier dette: «Vi forsøker ikke å tenke på Gud, å snakke til Gud eller å forestille oss Gud. Vi forblir i en stillhet som åpner seg mot Gud.".

 

Slik Johannes Cassian i det 4. århundre forteller, kjente ørkenfedrene og ørkenmødrene en bønneform der bare et ord -en «formel» - blir gjentatt uavlatelig innvendig. Ordets betydning er ikke viktig, det vesentlige er å gjenta samme ord oppmerksomt og kjærlig, lytte til klangen av ordet i vårt indre. Ved hver avbrytelse eller distraksjon, vender man rolig tilbake til ordet.

 

Meditasjon er en vei til enkelhet, væren i ro og stillhet. Meditasjon er tilgjengelig for hvert menneske uansett livssituasjon. Man trenger bare å kjenne til praksis, og så begynne – og stadig fortsette å begynne.

 

Mange finner at det styrker den daglige disiplinen å delta i en meditasjonsgruppe. Der man alene og samtidig i et fellesskap som styrker og fordyper den egne veien. 

Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus