WORLD COMMUNITY for

CHRISTIAN MEDITATION

WCCM Norge

Kristen meditasjon

Hva er kristen meditasjon?

Hvordan vi mediterer

Våre grupper

Jeg vil sitte

Jeg vil tie

og jeg vil høre

hva Gud sier i meg.


Meister Eckhart (1260 – 1327)