Kristen meditasjon

Hva er kristen meditasjon?

Hvordan vi mediterer

Jeg vil sitte

Jeg vil tie

og jeg vil høre

hva Gud sier i meg.


Meister Eckhart (1260 – 1327)