Meditasjonsgruppene våre mediterer i Oslo mandager kl. 19:30, i Lørenskog tirsdager kl. 19:30, i Bergen søndager kl. 20:30. Se detaljer under siden WCCM.  


FELLESMEDITASJON I BERGEN ONLINE HØSTEN 2023

Tid for samtale etter online fellesmeditasjon tre søndager i haust:

Vi vil gi rom for samtale etter fellesmeditasjonen 3 søndagar denne hausten. Det vert då 30 minutt i tillegg til fellesmeditasjonenkl. 20.30. Tema kan være frå teksten for dagen, henta frå John Main si bok: «Stilhed og Enkelhed» eller heilt enkelt spørsmål vi har rundt eigen meditasjonspraksis som kan være fint å samtale med kvarandre om. Og på den måten også bli litt meir kjende med kvarandre. Og sjølvsagt får nye ein fin sjans å stille spørsmål. Søndagane i haust med tid for samtale etter meditasjonstunda vert: søndag 8. oktober, søndag 22. oktober og søndag 5. november. ( vi avsluttar då det ordinære zoom møtet, og så går vi inn på ny med den same linken eller møteid) Dere er velkommen til delta!

Meld til Turid turi-sa@online.no eller se telefonnummer på neste webside


Meditate and pray in the land of Jesus’ birth, death and resurrection 2- 11 Oktober 2023


Contemplative journey to the Holy Land - full info


Join Fr Laurence Freeman OSB on an 8-day Contemplative Journey to the Holy Land 2 - 11 October 2023 with 3 days optional extension to Jordan.


"Leading the contemplative pilgrimage to the Holy Land earlier this year deepened my sense of pilgrimage as a way of prayer. It deepens faith and strengthens the interior journey – especially through the fellowship among the pilgrims. We become friends as our sense of the sacred is awakened in the holy places of the Gospel. Jesus becomes more humanly present and the world itself shows how the divine has penetrated through all creation and all time.

The Gospels come alive and the historical Jesus becomes one with the Risen Christ.

Our times of silence, worship and common reflection on the Scriptures at the actual places described there is an unforgettable experience. The pilgrims’ ongoing sharing shows how enriching pilgrimage can be both at the time and for long after.”

Laurence Freeman OSB
In this series Laurence Freeman will help us rediscover the art of reading any sacred text contemplatively, by learning to engage with the books that make up the Hebrew and Christian Bibles.


Special Series

  • 30 january - 18 december, 2023
  • 19:30 - 21:30 french time
  • 9 sessions
  • £105 for all sessions (get 2 free)
  • £15 for single session