Hvordan vi mediterer

 

John Mains veiledning til meditasjon var:

 

Finn et rolig sted.

Sitt komfortabelt og med rett rygg.

Lukk øynene lett.

Sitt så stille som mulig.

Pust rolig og dypt, vær avslappet og oppmerksom.

Begynn langsomt og innvendig å si ditt mantra.

Gjenta det mildt og trofast under hele meditasjonen.

Vend tilbake til det så snart du merker at du har sluttet å si det.

Hold deg til det ordet du har valgt.

Vi anbefaler som mantra den oldkirkelige bønnen.

MA - RA - NA - THA

 

Det arameiske Marana tha (1 kor 16,22) oversettes med «Kom Herre».

 

John Main etterlot seg en åpningsbønn som kan brukes alene eller i gruppene:


Himmelske far, åpne våre hjerter for det stille nærværet av din Sønns ånd.

Led oss inn i den mystiske stillheten der din kjærlighet åpner seg for alle som søker.

Ma-ra-na-tha. Kom Herre Jesus.


Laurence Freeman har formulert en avslutningsbønn som kan brukes i gruppene:


La denne gruppen være et sant åndelig hjem for den søkende, en venn for den ensomme, en guide for den forvirrede.


La de som ber her bli styrket av Den hellige ånd til å hjelpe alle som kommer og til å ta imot dem som Kristus selv. La all lidelse, vold og forvirring i verden i dette stillhetens rom møte en kraft som trøster, fornyer og løfter opp menneskets ånd.


La stillheten her bli en kraft som åpner hjertene til kvinner og menn for visjonen om Gud, og for hverandre, i kjærlighet og fred, rettferdighet og menneskelig verdighet. La skjønnheten i det guddommelige liv fylle denne gruppen og hjertene til alle som ber her med gledefylt håp.


La alle som kommer hit tynget av menneskene problemer gå ut med takk for det underet som menneskelivet er. Vi ber om dette gjennom Jesus Kristus vår Herre.